صفحه اصلي
بر آنيم تا با در اختيار قرار دادن اطلاعات لازم و كافي به صورت غير‌حضوري امكاناتي فراهم آوريم كه هر مسافر بتواند برنامه سفر خود را با دانستن تمام شرايط، پيشاپيش تعيين نمايد و مطمئن باشد كه بهترين سفر را مناسب با سليقه و بودجه خود انتخاب كرده است.

الكترونيكي شدن اكثر بليت‌ها اين اجازه را مي‌دهد كه بليت صادر شده  و واچر هتل را براي مسافر ايميل و يا فكس نماييم. بنابراين هر مسافر مي تواند بدون صرف وقت يا هزينه اضافه، در مورد بليت هواپيما، قطار و اتوبوس و تورهاي مختلف با يك ايميل يا تلفن، اطلاعات كسب كرده و آن را رزرو نمايد. ارسال بليت و واچر از طريق پيك نيز امكان‌پذير است.

شما هميشه مي‌توانيد با ما تماس بگيريد.